hebron buurtmaaltijd

Agapé maaltijd

Tijdens de Agapé maaltijd vieren we de eenheid met God en met elkaar door samen eten, zingen en

bidden. Eén keer in de maand ontmoet de gemeenschap van Hebron Amsterdam elkaar rondom

deze liefdesmaaltijd. We nemen tijd om goed te eten, te praten, te luisteren en te bidden voor onze

buurt, onze stad, voor elkaar en onszelf. Sluit gerust bij ons aan.

Leave a Reply