Leefgemeenschap Hebron

Woon- Leefgemeenschap Hebron

De woon-leefgemeenschap Hebron is een gemeenschap in opbouw. In 2017 is er met zeven bewoners een plan ontstaan om samen een woon-leefgemeenschap te vormen. De groep is ondertussen gegroeid naar dertien bewoners, waaronder drie kinderen. De vorm van het gemeenschappelijk wonen en onze gedeelde spiritualiteit zijn nog volop in ontwikkeling. Momenteel eten we wekelijks samen en nemen we tijd voor een goed gesprek, bezinning en gebed.

 

Vacature Woon-Leefgemeenschap

De woon-leefgemeenschap Hebron in de Spaarndammerbuurt is op zoek naar een of meerdere nieuwe bewoner(s). We zijn hiervoor op zoek naar kandidaat-bewoners die zich willen verbinden aan Hebron Amsterdam en het leuk vinden om mee te bouwen aan de leefgemeenschap. De toewijzing en huur van de woning is gekoppeld aan inzet voor de kerk, de leefgemeenschap en de bloei van de buurt – naar eigen vermogen en talenten. 
Voor de volledige vacaturetekst, klik hier.

Heb je interesse, of wil je meer weten? Neem contact met ons op!