Day

juni 23, 2019

#3 WegVanWijsheid – Over de grenzen van rechtvaardigheid.

Wereldvrede? Geen honger meer? Geen ruzie meer maken? Grote idealen hebben we genoeg. En goed zijn willen we allemaal. Maar is dat eigenlijk wel ‘wijs’? Volgens het bijbelboek Spreuken moet je vooral niet té goed en té wijs zijn. Ontdek wat dat betekent in onze serie ‘Weg van Wijsheid’. Een toespraak van Willemien van Berkum,...