Viering 09-10-2022

Onrust, je kent het wel. Je kan je draai niet vinden je voelt je onrustig. De viering wordt geleid door Martijn van Laar en de muziekale begeleiding is van Mark en Gerlinde. We lezen uit Amos, een profeet. Profeten werden vaak gezien als een luis in de pels. Waar mensen zeggen “het is mooi, het is vrede, het is goed”, zegt de profeet “ja wacht eens even, je kan het ook anders kijken, niet iedereen heeft het mooi, niet iedereen heeft vrede, niet iedereen heeft het goed”. De profeet die kijk met de ogen van God en vooral een oog van recht een passie van recht. Een profeet maakt wel eens onrust. Maak ons hart onrustig God, soms moet ons hart ook wel eens onrustig gemaakt worden. Misschien worden we vandaag onrustig maar het is niet altijd fout, onrust kan ons wakker houden en dat kan soms ook de bedoeling zijn van God

Related Posts